15. února 2015

Miluj muže..

Potkala jesm trefný textík, který myslím vyjadřuje skutečně ženský přístup, přístup skutečné ženy, přístup, jaký Žena (s velkým Ž) má a žena (s malým ž) by jej mít měla.

Chceš-li změnit svět, miluj muže; skutečně ho miluj.
Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí;
který je dost statečný na to, aby se bál.
Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce
kde může ucítit tvé teplo a spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních.
Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř a uvidíš, co
spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá.
Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství,
které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase.
Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu
a nechej to vše odejít.

Vciť se do bříměte jeho předků
a věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště.
Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu
a věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv.

Neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány.


Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj.
Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti,
v hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti.
Kvetoucí pozvání, jemně ustupující a dovolující jeho síle muže
aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě a společně s tebou, tiše vědouce, plula v lůně Země.
A pokud couvne, a on couvne, uteče do své jeskyně,
shromáždi kolem sebe své babičky, zachumlej se do jejich mouder.
Naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce
a přiměje tě, aby ses ztišila a trpělivě čekala na jeho návrat.
Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znovu, smí být ukonejšen.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj.
Nesnaž se z něj vyloudit malého chlapce
pomocí lsti, klamu, svádění a podvodu
jen abys jej vlákala do sítě destrukce,
kde vládne chaos a nenávist

horší než jakákoli válka, kterou vedli jeho bratři.
To není ženské, to je pomsta,
je to jed překroucených linií.
Jed zneužívání po celé věky, znásilňování našeho světa
a to ženě nedává sílu, snižuje ji, když mu uřezává koule,
a zabíjí nás to všechny.
A ať už ho jeho matka držela, nebo to nedokázala,
nyní mu ukaž pravou matku.
Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti a své hloubce
doutnající v jádru Země.
Netrestej ho za jeho zranění, o kterých se domníváš,
že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria.

Plač pro něj sladké řeky,
krvácej to vše zpátky domů.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj.
Miluj ho natolik, aby mohl být nahý a volný.
Miluj ho natolik, aby tvé tělo a tvou duši otevřel cyklu zrození a smrti.
A děkuj mu za příležitost,
když spolu tančíte divokými větry a tichými lesy.
Měj odvahu být křehká a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti,
dej mu pocítit, že tě může držet, zastávat se tě a chránit tě.

Klesni mu do náruče a důvěřuj, že tě chytí,
i když tě předtím tisíckrát pustili.
Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama.
A splyň se sladkou prázdnotou srdce tohoto světa.
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj.
Povzbuzuj ho, nasycuj ho, dávej mu svolení, naslouchej mu, drž ho, léč ho.
A na oplátku budeš vyživována, podporována a ochraňována
silnými pažemi, jasnými myšlenkami a zaostřenými šípy.
Neboť když jej necháš, může být vším, o čem sníš.

Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama, miluj svého otce,
miluj svého bratra, svého syna, svého bývalého partnera;
od prvního chlapce, kterého jsi políbila,
až po toho posledního, kterého jsi oplakala.

Děkuj za dary; dar všeho, co se ti až po toto setkání podařilo rozplést,
dar muže, který stojí před tebou teď.
A najdi v něm zárodek všeho, co je nové a zářící,
semínko, kterému můžete dávat vláhu,
a nechat tak spolu vyrůst novému světu.
- Autor neznámý


Nejsem autorem ani majitelem použitých obrázků. Všechna práva náleží jejich právoplatným držitelům.
I am not the author or owner of the images. All rights belong to their rightful holders.

Žádné komentáře:

Okomentovat